Reference

Bonavita

V rámci projektu "Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a

adaptability zaměstnanců společnosti Pragosoja" spol. s r.o. (dnes Bonavita spol. s r.o.)

registrační číslo CZ. L.a /L 1.02/35,0L465, jsme v letech 20u a 2012 spolupracovali s lektorkou paní Anetou Pavlovou - Zemanovou.

Oceňujeme profesionalitu, vstřícnost a lidský přístup v rámci vedení všech kurzů, naši zaměstnanci byli velmi spokojeni, proto vřele doporučujeme.

 

Magistrát hl. m. Prahy

Potvrzuji, že lektoři Mgr. Aneta Pavlová Zemanová a MgA. Luboš Pavel dlouhodobě spolupracují s Magistrátem hlavního města Prahy.

V letech 2011 – 2017 zde realizovali celou řadu kurzů zaměřených na problematiku psychosociálních dovedností.

 

Konkrétně se jednalo o:

 

• Kreativní řešení problémů

• Co v klíčových situacích rozhoduje

• Tvořivost – kreativní řešení problémů

• Asertivita známá a neznámá

• Jak vyjít s různými typy lidí

• Duševní hygiena

• Osobní a pracovní prostor

• Kreativita pro malé a velké problémy

• Duševní hygiena

• Cesta k osobní a pracovní spokojenosti

• Kreativita pro každý den

 

S kurzy a jejich realizací jsme byli spokojeni jak z pohledu zadavatele, tak i z pohledu účastníků. Kurzy byli vždy realizovány řádně a včas s vysokým nasazením obou lektorů.

 

 

VZDĚLÁNÍ:

 

2015 – doposud  Sat Nam Rasayan, léčitelské umění kundalini jógy (tříletý výcvik)

 

2014 – 2015         Mezinárodní trénink učitelů kundalini jógy ( jednoletý výcvik)

 

2012                   NUV, Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování, (30 hodin)

 

2010 -2013          Institut aromaterapie (dvouletý výcvik)

 

2009 – 2010         Jitka Vodňanská, Anima o. s. výcvik „Práce s tělem“, (200 hodin)

 

2006                   Université Michel de Montaigne, Bordeaux, France, divadelní umění

                          studijní stáž

 

2005 – 2011         Akademie múzických umění, DAMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky,

                          doktorandské studium

 

2002- 2003          Informační centrum neziskových organizací (ICN) -

                          „Rekvalifikační kurs lektorské dovednosti a konzultant pro oblast

                          komunikační dovednosti a fundraising“ (200 hodin)

 

1998 - 2003         Filosofická fakulta Univerzity Karlovy – Andragogika a personální řízení,

                          magisterské studium

 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

 

2007 -  doposud

externí lektorka, konzultantka, koučka pro oblast soft skills – komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, teambulding, kreativita, motivace zaměstnanců, stress management, office jóga, mindfulness (soukromý, státní i neziskový sektor)

 

2009 odborný garant a lektorka

„školení pedagogů“ – roční projekt vzdělávání vysokoškolských profesorů v oblasti komunikačních a rétorických dovedností

 

2007 mateřská dovolená

 

2005 – 2007 manažerka vzdělávání, ICN o.p.s.

 

2002 - 2004  manažerka vzdělávání, MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍ SLUŽEB A PREVENCE

 

2001 - 2002  Public relations, Magistrát hl.m. Prahy

 

1996 - 2001   Referent pro komunikaci a veřejnost, Institut městské informatiky Prahy

 

 

Život je krásný, seberozvojové kurzy, meditace, jóga, umělcova cesta, ženská témata, mindfulness, moon mother, sat nam, rasayan, hormonální jóga, kundalini jóga, doteková terapie, rétorika, relaxace