Rétorika

Rétorika jako umění mluvit a jednat s lidmi.

Nabízím individuální poradenství a práci v oblasti verbální a neverbální komunikace.

Procvičovat budeme jednotlivé složky celostního projevu:

- správné dýchání

- práce s emocemi

- zvládání trémy

- práce s textem

- vytváření představy

- přirozený projev a spontaneita

 

Rétorika vám pomůže:

- zkultivovat svůj projev

- nastoupit dráhu profesionálního řečníka

- zlepšit pracovní i partnerskou komunikaci

- precizně formulovat a prezentovat myšlenky a názory

 

Při praktickém procvičování se zaměřujeme zejména na:

- zvládání trémy

- tvorbu správné intonace, pauzy a jejich význam při působení na posluchače

- interpretaci psaného textu a jeho zvládnutí pro prezentaci

- improvizaci a realizaci projevu spatra

- uvědomění si vlastních silných stránek a zlepšování nedostatků

- odstranění nejčastějších řečnických chyb

 

Při individuální práci společně rozvíjíme Vaše silné stránky, budujeme kondici dobrého řečníka a zlepšujeme slabá místa ve Vašem projevu.

 

Cena dle individuální domluvy a délky výuky.

Reference

Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB, lektorka www.denisaarichard.cz

"Lekce s Anetou jsou mnohem víc než jen lekce hlasového projevu. Kromě výstižné zpětné vazby a nácviku zlepšení projevu jsem také velmi přivítala Anetinu podporu při výstavbě scénáře projevu v rámci vystoupení na TEDx a různých dalších příležitostech. Kromě toho nás (mě a Richarda) inspirovala i k nápaditému ztvárnění jednodenní výukové akce. Otevřela mi oči v tom, jak mohu různými způsoby více zapojovat publikum do děje a upoutat jeho pozornost, zapojit jej aktivně."

 

Ing. Richard Vojík, CSB, lektor www.kurzypropary.cz

"Aneta využívá moderních i tradičních nástrojů pro práci s lidmi. Vždy se velice dobře naladí a dostane ze mě to nejlepší. Její zkušenosti z divadla široce využívám v bussinesu i partnerství."

Život je krásný, seberozvojové kurzy, meditace, jóga, umělcova cesta, ženská témata, mindfulness, moon mother, sat nam, rasayan, hormonální jóga, kundalini jóga, doteková terapie, rétorika, relaxace